O firmě

OVOCNÉ A OKRASNÉ STROMKY OD FIKARŮ Z HOŘIC

Ano, uvažujete správně, spojujete – li Hořice se známými hořickými trubičkami. Oblíbená dezertní pochoutka dostala skutečně své adjektivum od Hořic v Podkrkonoší, jejíž bohatá tradice výroby sahá až do doby napoleonských válek.

Hořice dnes již jen vzpomínají na světová ocenění výroby atraktivních dřevěných hraček. Výrobu mimořádně kvalitního piva, vedle kterého se orosila i světoznámá „Plzeň“.

Pokud ještě potřebujete informaci, o které ze tří známých Hořic se jedná. Připomínáme Hořice, město kamene.

Nerostné bohatství blízkých Chlumů dalo Hořicím velmi výrazné tradice zpracování kvalitního pískovce ve stavebnictví i v duchu uměleckém, se kterým se vždy ztotožňovala významná Kamenická škola v Hořicích. Nejen že vychovala nadané osobnosti sochařů, ale vytvořila díla umělecká, z nichž uvedu překrásný Hřbitovní portál na vrchu Gothard. Poznáte – li Sochařské symposium a veškerá sochařská díla v intravilánu města, již nikdy nezapochybujete o HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ MĚSTĚ KAMENNÉ KRÁSY.

Hořicko patří ke známé pěstitelské oblasti s intenzivní ovocnářskou produkcí severovýchodních Čech. Už nejstarší topografie naší země (Schaller, Somer a d.) uvádějí, jako tradiční pro Hořicko pěstování ovocných stromů.

Významné odrůdy se šířily nejdříve ze zámeckých zahrad a sadů. Z nich vyniklo blízké ovocnářství zámku Holovousy, které od roku 1951 se proměnilo v sídlo celostátního Ovocnářského ústavu ČSAZV. Ze staletých pěstitelských tradic a zkušeností vzešel i dobře známý Holovouský malináč, jehož místem křtu byla světová výstava ovoce ve Vídni roku 1888.Karešova srdcovka, kterou objevil jako náhodný semenáč František Kareš r. 1916 a do obchodu ji uvedly hořické školky. Vyspělé ovocnářství zmíněné doby dalo vznik ovocným školkám samozásobitelským i obchodním. Vzpomeňme známou školku Prokopa Doubka z roku 1865. Od roku 1898 školkařství Správy hořického okresu zaštiťoval ve funkci okresního pomologa známý, agilní Gustav Hofman.

AŽ DO TÉTO DOBY SAHAJÍ KOŘENY NA KTERÉ NAVÁZALA NAŠE RODINNÁ FIRMA PŘED 20 LETY V ROCE 1994.

Františku Mrázovi dopřál osud pokračovat v díle významného, již zmíněného Gustava Hofmana.

Čitelný rukopis v čtyřicetiletém řízení a rozvoji Okresní ovocné školky v Hořicích zanechal nezapomenutelný František Vrťátko( 1954 – 1994).

 

V pár řádcích jsem se snažil Vám přiblížit historii vývoje školkařských hodnot na Hořicku, ale i energii osobností, jež věděly, že toto snažení se dá uskutečňovat pouze se vztahem a láskou k přírodě. Se stejným odhodláním poskytujeme služby v rámci naší firmy, již od roku 1994 s tím, že i pro Vaši radost jsme nabídku ovocných stromků rozšířili o pohlazení u srdce v podobě široké nabídky okrasných dřevin. To už se ani popsat nedá, to prostě musíte zažít. Osobní výběr má úžasné přednosti, které Vám poskytneme jako bonus i s širokým poradenstvím.

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, VELICE SE NA VÁS TĚŠÍME.

Za CELOU NAŠI RODINNOU FIRMU NADŠENÝCH PĚSTITELŮ FIKAR MILAN st.